Niedziela Palmowa

Na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, w Niedzielę Palmową, 20 marca, podczas każdej Mszy Św. były święcone przyniesione palmy. Msza Św. o godz. 11.00 rozpoczęła się procesją z palmami, w której wzięli udział wszyscy nasi Duszpasterze, ks. diakon Bogdan, asysta liturgiczna oraz spora grupa najmłodszych parafian z pięknie przystrojonymi gałązkami palmowymi w ręku.

Dodatkowe informacje