Ogłoszenie DLA DZIECI

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które pragną pogłębić swoją miłość

do Pana Jezusa Eucharystycznego na spotkanie we wtorek 05.06.2012r.

o godz. 15:30 do ochronki Sióstr Służebniczek (ul. Jana Pawła II 16) .

Celem spotkań jest:

a) pogłębienie życia Eucharystią;

b) poznanie słowa Bożego;

c) szukanie form miłości bliźniego;

d) stawanie się pomocnikiem Pana Jezusa w głoszeniu Ewangelii.

Dodatkowe informacje