ROZMOWA DUSZPASTERSKA Z KANDYDATAMI DO BIERZMOWANIA PRZED PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU - 2017

18.II.2017 – DOM KATECHETYCZNY 

ROK III

  • I GRUPA KS. MARCINA – GODZ. 9.00
  • II GRUPA KS. MARCINA – GODZ.10.00
  • III GRUPA  KS. PIOTRA – GODZ. 11.30  
  • IV GRUPA  KS. PIOTRA – GODZ. 12.30 

NA ROZMOWĘ MŁODZIEŻ:

  •  PRZYNOSI KSIĄŻECZKI KANDYDATA DO BIERZMOWANIA (WSZYSTKIE)
  • PRZYGOTOWUJE PODANE WCZEŚNIEJ TEZY OBEJMUJĄCE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MAŁYM KATECHIZMEM I SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA
  • JEŚLI CHRZEST MIAŁ MIEJSCE POZA PARAFIĄ FARNĄ – ŚWIADECTWO CHRZTU Z PARAFII CHRZTU

OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA!

W MIESIĄCU LUTYM Z RACJI BIERZMOWANIA - NIE MA SPOTKAŃ W MAŁYCH GRUPACH DLA ROKU I i II

 KS. Marcin Lewandowski

Dodatkowe informacje