DZIEŃ SKUPIENIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

14 X 2017r.  rozpoczęła swe przygotowanie do sakramentu bierzmowania młodzież klas siódmych SP.  Ich starsi koledzy z Duszpasterstwa Młodzieży "Źródło", zadbali o to, by inauguracja I Roku Formacji przebiegła owocnie; była Eucharystia, adoracja, wspólne zabawy, takie jak: "Biblijne kalambury", "Koło fortuny", czy "Biblionerzy".  Przy okazji kandydaci mieli okazję zapoznać się z charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego - założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek u których, nota bene, Dzień Skupiania miał miejsce. Był to czas w którym nie zabrało modlitwy i zabawy. Bo kto powiedział że przygotowanie do bierzmowania musi być nudne?
ks. Marcin

Dodatkowe informacje