Bierzmowanie 2019

W dniu 9 maja 2019 ks. biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, podczas Mszy św. o godz. 18.00 udzielił sakramentu bierzmowania 120-osobowej grupie kandydatów.

Bierzmowanie należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które są „fundamentami całego życia chrześcijańskiego”:
„Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w kierunku doskonałej miłości” - podaje Katechizm Kościoła Katolickiego ( n. 1212).

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Bierzmowanie - 2018

W środę, 13 czerwca br. 72-osobowa grupa młodzieży otrzymała z rąk ks. bpa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej sakrament bierzmowania. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00. Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów.

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Bierzmowanie - spotkania kandydatów - marzec 2018

TERMINY SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - plik pdf

Bierzmowanie - spotkania kandydatów - styczeń 2018

TERMINY SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - plik pdf

Dodatkowe informacje