Opłatek ministrantów

 Również w Uroczystość Trzech Króli, w godzinach popołudniowych, w salce domu katechetycznego odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów i ich rodzin.

Uczestnicy składali sobie wzajemnie świąteczne życzenia i dzielili się opłatkiem. Spotkaniu przewodniczył opiekun ministrantów ks. Mateusz.

Dodatkowe informacje