Grupy duszpasterskie

ODPUSTY Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

 Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

 

I. Warunki stałe są następujące:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);

2. przyjęcie Komunii św.;

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

 

II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:

 1, Wszyscy wierni

mogą zyskać odpust zupełnyodbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

2, Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni

mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

3. Więźniowie

mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

 4, Każdy wierny,

który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.

 

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

Pielgrzymka do Krakowa

Z parafii farnej z pielgrzymką do Krakowa śladami świętych i błogosławionych polskich udali się w piątek, 9 października, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. wraz z członkami Orkiestry Mayera. Razem z naszym Ks. Proboszczem Krzysztofem wyruszyliśmy po południu z parkingu przy Domu Katechetycznym, aby dotrzeć na nocleg do Mszany Górnej, gdzie bardzo serdecznie ugościli nas tamtejsi gospodarze. Następnie w sobotę, 10 października udaliśmy się stamtąd do Krakowa, aby pod kierunkiem zawodowego przewodnika zrealizować nasz plan. Zwiedzanie było bardzo ciekawe, wielu z nas - choć nie po raz pierwszy w Krakowie -  dowiedziało się  wielu ciekawych faktów związanych z historią nawiedzanych miejsc. Zwiedzanie zakończyło  się o godz. 17.00 na Wawelu, natomiast o godz. 17.30 uczestniczyliśmy tam we Mszy Św. którą między innymi koncelebrował nasz Ks. Proboszcz. Następnego dnia wzięliśmy udział we Mszy Św.  o godz. 11.00 w parafialnym kościele w Mszanie Górnej, by następnie po obiedzie i  serdecznym pożegnaniu się z gospodarzami wrócić wieczorem do Gostynia. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

Więcej zdjęć w zakładce <GALERIA>

Dożynki parafialne

Nasza parafia w niedzielę, 23 sierpnia 2015 podczas Mszy Św. o godz. 11.00 w sposób szczególny dziękowała Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Delegacje z sołectw Podrzecze i Bogusławki,  Rodzinnych Ogródków Działkowych „Hutnik” oraz pszczelarze przynieśli przed ołtarz wieńce dożynkowe i dary ziemi, które w trakcie Mszy Św. zostały poświęcone przez ks. Proboszcza. Dziękując rolnikom, ogrodnikom, pszczelarzom i wszystkim pracującym na roli, prośmy Pana, aby nam wszystkim nigdy nie zabrakło powszedniego chleba!

Wychowywać do pełni człowieczeństwa

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 września 2015 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Więcej na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Podkategorie

Dodatkowe informacje