• J 13,1-15Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Pielgrzymko – wycieczka na Opolszczyznę

W dniu 6 czerwca br. wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak do ważnych, choć mało znanych obiektów dla kultury polskiej a położonych na ziemi opolskiej. Wyruszyliśmy wcześnie rano z pieśnią i modlitwą na ustach, oddając się w czasie pielgrzymki opiece Matki Bożej i św. Krzysztofa.
Pierwszym miejscem naszego pobytu był  Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Z przewodnikiem  zwiedzaliśmy liczne sale i komnaty zamkowe byłej rezydencji Piastów Śląskich, której początki sięgają XIII w. W poł. XVI w. książę Jerzy II z żoną Barbarą z Hohenzollernów dokonali przebudowy obiektu na styl renesansowy, wzorując się na Zamku Królewskim na Wawelu. Z tej racji zamek jest określany mianem Śląskiego Wawelu. Po licznych zniszczeniach wojennych w latach 1966-1990 odbudowano go na wzór stanu z XVI w. Zamek brzeski jest zabytkiem wyjątkowym. To jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku. Wewnątrz zgromadzone są zabytki związane z historią miasta i ziemi brzeskiej oraz Piastów Śląskich. Zauroczeni  tym miejscem upamiętniamy swój pobyt zbiorowym zdjęciem na dziedzińcu zamkowym i przed Bramą Piastowską. Kolejnym celem naszej podróży było Opole,  gdzie zwiedziliśmy amfiteatr opolski, za przewodnikiem przeszliśmy do Kościoła Świętej Trójcy. Do niego przylega również klasztor franciszkanów, gdzie znajduje się kaplica Św. Anny, zwana też Piastowską. Kaplica jest jednocześnie mauzoleum Piastów opolskich z rzeźbionymi nagrobkami Bolka I, Bolka II, Bolka III oraz księżnej Anny pochodzącymi z lat 1378-1382. W krypcie pod ołtarzem głównym, spoczywają szczątki ośmiu książąt i pięciu księżnych, w tym wnuczki Władysława Łokietka-Elżbiety Świdnickiej. Znajduje się tam pochodząca z lat 20-30. XIV w. polichromia przedstawiająca scenę ukrzyżowania- najstarsze z malowideł ściennych, zachowanych na Śląsku. Podążając za przewodnikiem docieramy do katedry opolskiej, gdzie podziwiamy jej wystrój wewnętrzny i składamy pokłon wizerunkowi Matki Boskiej Opolskiej.
Żegnając przepiękną Starówkę opolską  udaliśmy się do miejsca noclegu w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. 
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od nawiedzenia bazyliki na Górze Św. Anny, zwiedzenia Groty Lourdzkiej  i spaceru ścieżkami kalwaryjskimi. Popołudnie upływa  na odwiedzeniu Sanktuarium Św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim, a także na spacerze do amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego oraz muzeum misyjnego w Górze Św. Anny.
Czwartkowy dzień 8 czerwca rozpoczynamy od zwiedzenia  zabytkowej rezydencji położonej we wsi Moszna. Jest ona jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku była rezydencją śląskiego rodu Tiel-Wincklerów przemysłowych. Pałac jest niezwykłej urody, posiada 94 wieże, 365 pokoi  a park należy do największych na Śląsku (250 ha). Koło południa docieramy do Nysy, gdzie znajduje się najlepiej zachowana na Śląsku pruska twierdza. Miasto o bardzo bogatej historii posiada wspaniałe zabytki, takie jak bazylika, dzwonnica, skarbiec Św. Jakuba, wspaniały pałac biskupi  i liczne świątynie. Duże wrażenie wywarł na uczestnikach nocny spacer po Starym Mieście.
Ostatniego dnia naszej pielgrzymki trasa wiodła przez Otmuchów, Paczków do Ziębic gdzie nawiedziliśmy bazylikę z relikwiami Krzyża Świętego oraz podziwialiśmy zgromadzone tam liczne zabytki kultury sakralnej. Posileni obiadem udaliśmy się do pocysterskiego klasztoru Księgi Henrykowskiej a zarazem Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata i Matki Języka Polskiego w Henrykowie.
Pełni wrażeń uzyskanych podczas czterodniowego pobytu w tak wielu nieznanych obiektach, na bardzo pięknej, lecz zupełnie niedocenianej  ziemi opolskiej powróciliśmy na naszą wielkopolską ziemię obiecując sobie, że na opolszczyznę należy jeszcze powrócić, aby poznać dokładniej  jej ciekawą dawną historię, ale także dokonania współczesne.

Dodatkowe informacje