Nowe kropielnice

Stawiamy dwie kropielnice w wieży kościoła. Wykonawcą jest Pan Rafał Frankiewicz.

Dodatkowe informacje