• Łk 1,57-66.80Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Procesja Fatimska 13.05.2019 27 maj 2019 1021
REKOLEKCJE PARAFIALNE 29.05. – 2.06.2019 r. 21 maj 2019 1349
Rezurekcja 2019 02 maj 2019 858
Wielka Sobota 2019 02 maj 2019 783
Wielki Piątek 2019 02 maj 2019 746
Wielki Czwartek 2019 29 kwiecień 2019 1366
Niedziela Palmowa 2019 23 kwiecień 2019 1267
Droga Krzyżowa 2019 23 kwiecień 2019 1396
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 2019 14 styczeń 2019 9774
Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 10 styczeń 2019 10239
Święto Niepodległości - 2018 18 listopad 2018 48659
Holy Wins -2018 18 listopad 2018 31968

Dodatkowe informacje