• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Parafialna pielgrzymce do Częstochowy 27 wrzesień 2017 61148
1 września 2017 01 wrzesień 2017 55666
Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata 26 październik 2016 10840
Dożynki parafialne - 2017 28 sierpień 2017 78237
Pożegnanie ks. Piotra Michalaka i siostry Mirony 21 sierpień 2017 68642
Pielgrzymko – wycieczka na Opolszczyznę 31 sierpień 2017 84583
Procesja Fatimska 21 sierpień 2017 85570
Odpust parafialny - 2017 24 lipiec 2017 58761
Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 23 czerwiec 2017 54696
Procesja Bożego Ciała 15 czerwiec 2017 57302
Nabożeństwo Fatimskie - 13 czerwca 2017 13 czerwiec 2017 40284
Sekundycja ks, Sergiusza 11 czerwiec 2017 19530

Dodatkowe informacje