• Mt 6,1-6.16-18Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Procesja Fatimska 13.05.2019 27 maj 2019 492
REKOLEKCJE PARAFIALNE 29.05. – 2.06.2019 r. 21 maj 2019 775
Rezurekcja 2019 02 maj 2019 765
Wielka Sobota 2019 02 maj 2019 687
Wielki Piątek 2019 02 maj 2019 650
Wielki Czwartek 2019 29 kwiecień 2019 1271
Niedziela Palmowa 2019 23 kwiecień 2019 1212
Droga Krzyżowa 2019 23 kwiecień 2019 1253
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 2019 14 styczeń 2019 9614
Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 10 styczeń 2019 10098
Święto Niepodległości - 2018 18 listopad 2018 48610
Holy Wins -2018 18 listopad 2018 31907

Dodatkowe informacje