PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2018/19

Tegoroczną kolędę rozpoczniemy od piątku 28 grudnia od ul. Mieszka I. Na kolędę prosimy przygotować krzyż, świece, wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o zeszyty lub ćwiczenia z lekcji religii, a młodzież szkół średnich i tę, która skończyła szkołę  ponadgimnazjalną o ostatnie świadectwo szkolne.

PLAN ODWIEDZIN:

Poniedziałek - 7 stycznia 2019- godz. 15.30
- ul. Łokietka  1 (1-17)
- ul. Łokietka 1 ( 18-35 )
- ul. Łokietka 3 – 23

Wtorek - 8 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Łokietka 24 – 43
- ul. Spokojna 1 – 13
- ul. Spokojna  14 – 21

Środa - 9 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Robotnicza 1- 11
- ul. ul. Robotnicza 12 – 21
- ul. Robotnicza 32 – 43

Czwartek - 10 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Robotnicza 44 – 58
- ul. Willowa 4 – 15
- ul. Willowa 16 – 26

Piątek - 11 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Willowa  27 – 39
- ul. Willowa  40 – 55
- ul. Willowa  1 (1 – 30)

Sobota - 12 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Robotnicza  22 – 31
- ul. Willowa  2 (1 – 30)

Niedziela - 13 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Willowa  3 (1 – 30)
- ul. Willowa  3 ( 31 – 60)

Poniedziałek - 14 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Hutnika 3 a
- ul. Hutnika 3 b

Wtorek - 15 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Hutnika 1 – 9
- ul. Hutnika 10

Środa - 16 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Hutnika 11
- ul. Hutnika 12

Czwartek - 17 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Hutnika 13
- ul. Chrobrego – od początku

Piątek - 18 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Przemysława II  1
- ul. Przemysława II  2

Sobota - 19 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  3
- ul. Przemysława II  4

Niedziela - 20 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  5

Dodatkowe informacje