ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Na progu Nowego Roku składamy życzenia Wszystkim Szanownym Gościom
i Czcigodnym Parafianom –aby ten kolejny etap naszego życia stał się okazją
do pogłębienia współpracy z łaską Bożą,
a sprawy doczesne były podporządkowane sprawom wiecznym.

Niech nowy, dany nam czas, będzie wypełniony ludzką dobrocią i serdecznością przenikniętą obecnością Bożej Opatrzności.

Wszystkim- Szczęść Boże.

Dodatkowe informacje