Uroczystość Bożego Ciała

W piękny, czwarty dzień czerwca, kilka tysięcy osób przeszło w centralnej miejskiej procesji Bożego Ciała ulicami naszego miasta. Brało w niej czynny udział bardzo dużo dziewczynek sypiących kwiatki i z lilijkami, liczne poczty sztandarowe gostyńskich parafii, strażacy, orkiestra… Przy czwartym ołtarzu, na rynku, kapłan udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa całemu miastu, po czym rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św. Po jej zakończeniu procesja udała się do fary, gdzie nastąpiło jej rozwiązanie. Na koniec, dziewczynki biorące udział w procesji, wychodząc z kościoła przez zakrystię, otrzymały mały upominek.

Zdjęcia w galerii

Dodatkowe informacje