Zakończenie rekolekcji parafialnych

W środę, 25 marca podczas Mszy Św. o godz. 18.30 zakończyły się tegoroczne wielkopostne rekolekcje parafialne. W trakcie tej Mszy Św. , z racji obchodzonego Dnia Świętości Życia, grupa parafian uroczyście odnowiła swoją przynależność do grupy modlitewnej Duchowej Adopcji. Uroczystościom przewodniczył ks. Proboszcz, w koncelebrze z naszym wikariuszem ks. Marcinem Lewandowskim. Po zakończeniu Mszy Św. parafianie przynależący do tej wspólnoty, wpisali się do specjalnej księgi.
IDEA DUCHOWEJ ADOPCJI wzywa do podjęcia modlitewnego wołania w intencji ocalenia zagrożonego życia w łonie matki i duchowego towarzyszenia narodzonemu już dziecku, aby mogło wieść godziwe życie. Podjęcie zobowiązania Duchowej Adopcji wiąże się z odmawianiem codziennie, przez dziewięć miesięcy, krótkiej modlitwy, oraz ofiarowaniem w intencji dziecka, którego imię jest znane jedynie Bogu, rozważania jednej tajemnicy Różańca. Można również podjąć dodatkowe postanowienia.

 

Dodatkowe informacje