ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Czcigodnym Gościom i Szanownym Parafianom
składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Niech radosne Alleluja stanie się codzienną pieśnią naszych serc,
niech rozbudzi nadzieję, że Pan ma moc zwyciężać zło,
ma moc przemienić świat i dać mu nową wiosnę
– owoc Jego Męki i Zmartwychwstania.

Niech Bóg Wszystkim błogosławi.

Szczęść Boże!

Dodatkowe informacje