2019-12-25 Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 25.12. 2019

1. Drogim Parafianom i wszystkim Gościom na Święta Bożego Narodzenia, jako duszpasterze tej parafii, życzymy obfitości Bożych darów, umiłowania Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i ciągle rodzi Boga w naszym sercu; ponadto wewnętrznego pokoju, miłości w rodzinie, zadowolenia w życiu, więcej uśmiechu niż gniewu, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowały żłóbek w naszym kościele. A szczególnie siostrze Teresie za piękne dekoracje żłóbka i ołtarzy, panu Jerzemu za uruchomienie wszystkich części ruchomych w żłóbku, przez co żłóbek jest bardziej atrakcyjny; panu Krzysztofowi za wiele godzin spędzonych nad konstrukcją żłóbka i organizacją transportu choinek oraz czuwanie nad całością, a także wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w przygotowanie kościoła na święta. Pragniemy nadmienić, że figurka Dzieciątka Jezus jest przywieziona w tym roku z Betlejem i poświęcona na miejscu narodzin Chrystusa – w grocie betlejemskiej. Szczególne podziękowanie składamy pani Bronisławie za przygotowanie żłóbka i świątecznego wystroju w kaplicy szpitalnej i codzienną opiekę nad kaplicą – Bóg zapłać.

3. W pierwsze Święto Bożego Narodzenia wypada msza św. rano o 6.30 oraz o 15.oo. Pozostałe msze św. bez zmian.

4. W pierwsze święto spotkanie dla dzieci przy żłóbku połączone ze śpiewem kolęd o 14.30.

5. W drugie święto czcimy św. Szczepana – pierwszego męczennika. Msze św. jak w każdą niedzielę. Składka w tym dniu jest przeznaczona na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie.

6. Gdyby ktoś chciał jeszcze nabyć świecę, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, może to uczynić w zakrystii. Szczególnie małe świece nadają się do zniczy na cmentarz i w te święta podkreślają „puste miejsce przy stole”.

7. Kolędę rozpoczniemy od soboty 28 grudnia od os. 700-Lecia. Prosimy, aby na kolędę dzieci i młodzież przygotowała zeszyty z religii, a młodzież szkół ponadpodstawowych, aby przygotowała ostatnie świadectwo szkolne. Jest to związane z obowiązującym RODO.


8. W zakrystii jest jeszcze do nabycia prasa katolicka z minionej niedzieli.

Dodatkowe informacje