2020-01-19 Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.01.2020


1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

2. Dzisiaj spotkani rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego o godz. 16.00 w Ochronce. Siostry Służebniczki zapraszają.

3. W każdą sobotę spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych o godz. 11.30 w salce w domu katechetycznym. Zapraszamy także chętne dzieci od klasy IV – VI.

4. 25 stycznia liturgiczne święto Nawrócenia św. Pawła Ap.

5. W przyszłą niedzielę po mszach zbiórka do puszek na diecezjalne Radio Emaus.

6. W Seminarium Duchownym w Poznani u organizowane są rekolekcje dla młodych mężczyzn od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż, w dniach 24 – 26 stycznia. Zgłoszenia u księży lub w biurze parafialnym.

7. W bocznej kruchcie kościoła są wyłożone książeczki kolędowe, które były rozprowadzane w grudniu przed świętami. Jest to dodruk. Kto jej nie ma może zabrać jedną książeczkę na rodzinę.


8. Na zakończenie ferii zimowych w sobotę 8 lutego zamierzamy zorganizować wyjazd otwarty dla wszystkich, zatytułowany; „Szukamy śniegu” na Wielką Sowę k. Dzierżoniowa. Zapisy z wpłatą 40 zł w biurze parafialnym. Można zabrać sanki, a najlepiej plastikowe „jabłuszka”.

9. Bardzo prosimy, aby na kolędę dzieci przygotowały zeszyty z religii, a młodzież szkół ponadpodstawowych oprócz zeszytów, także ostatnie świadectwo szkolne. Dotyczy to także młodzieży, która ukończyła już szkolę średnią lub zawodową. Można także przygotować wersję internetową z opcją odczytania ocen w librusie lub wulkanie.

10. „Przewodnik Katolicki”; „Gość Niedzielny”; „Mały Przewodnik Katolicki”.

Dodatkowe informacje