2017-12-25 - Boże Narodzenie

1.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, wszystkim Czcigodnym Gościom oraz  Szanownym Parafianom aby Mały, a równocześnie Wielki Bóg, który przychodzi na ziemię. obdarzył obfitością Jego darów i łask. Niech one spłyną na każdy dzień zwyczajnych zajęć, radości i trosk. Niech Boże Dziecię będzie naszą radością i pokojem.
Życzenia prosimy przekazać chorym i osobom przeżywającym Święta poza granicami naszej Ojczyzny. Przez życzenia łączymy się ze wszystkimi, którzy w czasie świątecznym pracują w różnorodnych służbach.

2.
W I Święto we Farze nie ma Mszy św. o godz. 6.3o.
Pozostałe Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego porządku.
Bardzo prosimy, aby w okresie Bożego Narodzenia do Komunii św. podchodzić od końca kościoła. Pierwsze podchodzą osoby stojące pod wieżą kościoła.
Po przyjęciu Komunii św. prosimy wracać na swoje, wcześniej zajmowane miejsce.

2.
W II Święto wspominamy św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego porządku.

3.
Święto Świętej Rodziny przypada w niedzielę, 31 XII.
Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego zostanie odprawione po Mszy św. o godz. 18.3o.

4.
Planujemy pielgrzymkę do Belgii i Francji w terminie od 4 do 12 VIII 2018 r.
Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii. W programie znajdują się sanktuaria w Lourdes i La Salette. Zapisy prowadzi ks. Proboszcz.

5.
Słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy przygotowali nasz kościół i kaplicę szpitalną do Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy za budowę żłóbków.  Dziękujemy p. Jurkowi za wykonanie ruchomych figur do żłóbka, p. Krzysztofowi i Andrzejowi, p. Sławkowi. Podziękowanie składamy Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie darów dla najbardziej potrzebujących w Parafii.
Dziękujemy Wszystkim ofiarodawcom, którzy wypełnili torby Parafialnego Zespołu Caritas różnymi produktami, dzięki którym możliwe było zorganizowanie pomocy.
Słowa wdzięczności wyrażamy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na renowacje zabytków naszej Fary. Z pozyskanych w ten sposób środków zostały przeprowadzone prace restauratorsko – konserwatorskie bocznego ołtarza Matki Bożej. Obecnie rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy ambonie. Został odnowiony pierwszy fragment – Pana Jezusa nauczającego z łodzi.
Dziękujemy Braciom Bonifratrom z Marysina za przekazane choinki i p. Janowi, Henrykowi i Konradowi za ich wycięcie i przywiezienie.
Wszystkim – staropolskie Bóg zapłać.

6.
Kolęda w naszej parafii rozpocznie się w czwartek, 28 XII.
Kolęda będzie się rozpoczynała od poniedziałku do piątku o godz. 15.3o.
W soboty początek kolędy od godz. 15.oo.
W niedziele nie kolędujemy.
Zwyczajowo składane ofiary kolędowe są przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii, szczególnie na kontynuację prac konserwatorskich przy ambonie.

Plan odwiedzin kolędowych:
czwartek: 28 grudnia 2017
Os. 700 lecia  nr 1
Os. 700 lecia  nr 2
Os. 700 lecia  nr 3
Os. 700 lecia  nr 4

piątek: 29 grudnia 2017
Os. 700 lecia nr 5
Os. 700 lecia  nr 6
Os. 700 lecia  nr 7
Os. 700 lecia  nr 8

 sobota: 30 grudnia 2017 nie kolędujemy.

Dodatkowe informacje