2018-01-07 - Niedziela Chrztu Pańskiego

1.
W parafii trwają odwiedziny kolędowe.
Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 15.3o.
W soboty początek kolędy od godz. 15.oo.
W niedziele nie kolędujemy.

Zwyczajowo składane ofiary są przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii, w tym roku na kontynuowanie prac konserwatorskich przy ambonie.

2.
W tygodniu okazja do spowiedzi św. jest w czasie rannych Mszy św. a wieczorem pół godziny przed Mszą św.

3.
Msza św. dla głuchoniemych zostanie odprawiona we Farze, w niedzielę, 21 I, o godz. 16.oo.
Po Mszy św. - spotkanie opłatkowe w Domu Katechetycznym.
Prosimy powiadomić osoby zainteresowane.

4.
Plan spotkań kandydatów do bierzmowania na miesiąc styczeń został umieszony w gablocie parafialnej i na stronie internetowej.

5.
Planujemy pielgrzymkę do Belgii i Francji w terminie od 4 do 12 VIII 2018 r.
Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii. W programie znajdują się sanktuaria w Lourdes i La Salette. Wyjazd ma nastąpić z Gostynia. Osoby zainteresowane mogą się zapisywać w Biurze Parafialnym lub u ks. Proboszcza, do końca stycznia.

6.
Spotkanie opłatkowe grupy pielgrzymkowej na Podlasie odbędzie się w czwartek, 11 I, o godz. 19.15, w Domu Katechetycznym.

7.
Siostry Służebniczki zapraszają do Ochronki na spotkanie Rodziny bł. Edmunda, w niedzielę 14 I, o godz. 16.oo

8.
Zapraszamy do wspólnego kolędowania z Kapelą Góralską, w najbliższą niedzielę, 14 I. Po Mszy św. o godz. 12.3o będzie koncert pastorałek w ich wykonaniu. Kapela będzie uczestniczyła w Mszach św. do południa.

9.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Dodatkowe informacje