2018-12-25 - Boże Narodzenie

1
Drogim Parafianom i Gościom na Święta Bożego Narodzenia życzymy wszelkich łask Bożych, aby Jezus narodził się w naszych sercach, kierował naszym życiem, był obecny w chwilach złych i dobrych, obdarzał pokojem i miłością, uczył żyć w prawdzie. A ponadto życzymy rodzinnego świętowania, czasu dla rodziny, współmałżonka i dzieci.

2
Dzisiaj i jutro msze św. jak w każdą niedzielę. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia czcimy św. Szczepana pierwszego męczennika. Składka w drugie święto na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie w Archidiecezji.

3
W czwartek 27 grudnia przypada 100 – rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Msza św. we Farze o godz. 17.oo. Po niej przemarsz na Rynek i dalsze uroczystości z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego. Prosimy o wywieszenie w tym dniu flag narodowych lub powstańczych.

4
Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli tegoroczny adwent, jako czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa przez roraty, dobrą spowiedź, uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. Dziękujemy także p. Bronisławie za piękną szopkę w kaplicy szpitalnej i wszystkim, którzy pomagali przy jej ustawieniu. Serdeczne Bóg zapłać. 

5
W niedzielę 30 grudnia Świętej Rodziny. Po mszach świętych przedpołudniowych będzie możliwość odnowienia ślubów małżeńskich wraz z dziećmi. 

6
Tegoroczną kolędę rozpoczniemy od piątku 28 grudnia od ul. Mieszka I. Na kolędę prosimy przygotować krzyż, świece, wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o zeszyty lub ćwiczenia z lekcji religii, a młodzież szkół średnich i tę, która skończyła szkołę  ponadgimnazjalną o ostatnie świadectwo szkolne.

Dodatkowe informacje