„Holy Wins” - 2016

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w tegorocznym „Holy Wins” - marszu Świętych. Uczestnicy zgromadzili się o godz. 18.00 we farze, skąd po krótkiej modlitwie,  odebraniu relikwii Świętych i rozesłaniu przez księdza proboszcza Krzysztofa, barwny korowód wyruszył  ulicami Gostynia na Świętą Górę, modląc się i śpiewając po drodze Litanię do Wszystkich Świętych oraz piosenki religijne. W drodze, przy głównej bramie cmentarza, odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie kolumna pieszych dotarła do bazyliki świętogórskiej, gdzie o godz. 19.00 odprawiono koncelebrowaną Mszę Św. Po Mszy Św. zebrani mogli indywidualnie uczcić przyniesione relikwie. W tym roku po raz pierwszy niesione były relikwie św. Jana Pawła II, które  nasza parafia niedawno otrzymała.

Dodatkowe informacje