Chrzest Święty

Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.

Dziecko zgłasza do Chrztu św jedno z Rodziców dziecka.

Osoba zgłaszająca dziecko do Chrztu św musi wykazać się podstawową wiedzą religijną na temat tego sakramentu - a przynajmniej ZNAĆ JEGO KATECHIZMOWĄ DEFINICJĘ.

Miejscem właściwym udzielania Chrztu św jest kościół parafialny rodziców dziecka.

Do Chrztu św potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.

Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające religijną wiarę i troskę o swoją narodową kulturę.

Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki.

RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:

•praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św oraz spowiedź i Komunię świętą),

•które ukończyły 16 rok życia,

•które przed 19 rokiem życia uczęszczają na lekcje religii,

•które powyżej 19 roku życia są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy. 

RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw wolnym związku.

Udzielamy sakramentu Chrztu św uroczyście w czasie Mszy św w drugą sobotę miesiąca podczas Mszy Św. o 17:00 i w czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30  oraz w koniecznych wypadkach po rozmowie z ks. Proboszczem.

Uroczystość Chrztu św przeżywamy w stanie łaski uświęcającej (spowiedź św i Komunia św), a przyjęcie domowe urządzamy bez podawania napojów alkoholowych.  

  KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH 

Do Chrztu św Rodzice zaopatrują się:

•- w świecę chrzcielną (płonąca świeca będzie znakiem Bożej łaski i udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu, Jego PRZEJŚCIU ze śmierci do życia - trzymamy zapaloną od Chrztu św aż do mszalnego śpiewu Ojcze nasz),

•- w białą szatkę dla dziecka (będzie znakiem nowego, Bożego życia i łaski uświęcającej, którą Chrystus obdarzy dziecko przez Chrzest św).

 Na uroczystość Chrzcielną Rodzice i Chrzestni przychodzą z dzieckiem do kościoła już 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości, aby w zakrystii sprawdzić kompletność zapisu w księdze metrykalnej i złożyć podpisy.

Bierzemy czynny udział w uroczystości przez modlitwę, udział w śpiewie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby tak wyrażała się nasza ŚWIĘTA WIARA i nasza radość, że nasze dziecko dostępuje największego skarbu: wspólnoty z Jezusem Chrystusem i Jego dziełem zbawczym.

Przeczytaj koniecznie: Co to znaczy:katolickie wychowanie dziecka?

Dodatkowe informacje