Dziękczynienie za posługę bpa Jędraszewskiego

Msza św. dziękczynna w intencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego za lata posługi w Archidiecezji Poznańskiej, zostanie odprawiona w Archikatedrze Poznańskiej w piątek 31 sierpnia o godz. 18.00.
Pragniemy podziękować Bogu za wszystkie lata posługi Arcybiskupa Marka w naszej archidiecezji, najpierw jako kapłana, wikariusza, wychowawcy w seminarium,  redaktora Przewodnika Katolickiego, profesora Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a później jako biskupa pomocniczego.
Do udziału w dziękczynnej Eucharystii zapraszamy wszystkich, którzy pragną wyrazić wdzięczność Bogu na posługę Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Archidiecezji Poznańskiej. Szczególnie zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, parafian, przedstawicieli uczelni i studentów.
Po Mszy św. będzie możliwość osobistego spotkania z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim w budynku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Dodatkowe informacje