X Pielgrzymka Niesłyszących

X Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Niesłyszących wraz ze święty Filipem Smaldone – patronem osób niesłyszących

Święta Góra – Gostyń 22 września 2012

PROGRAM: 10:00 – Powitanie Pielgrzymów w Bazylice, wspólna modlitwa na rozpoczęcie pielgrzymki

10:30 – Konferencja – o życiu św. Filipa Smaldone - oratorium

11:30 – kawa

12:00 – Różaniec w intencji wszystkich osób niesłyszących i ich rodzin     Bazylika             w tym czasie Spowiedź Święta

12:30 – Msza Święta w czasie której uroczyście zostaną wniesione relikwie św. Filipa Smaldone

13:30  - obiad

14:30 – modlitwa za zmarłych,

15:00 - zakończenie pielgrzymki

Dodatkowe informacje