Dni skupienia w ASD

Arcybiskupie Seminarium Duchowne zaprasza młodzież męską od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i starszych na Dni Skupienia, które odbędą się od 7 do 9 grudnia br., pod hasłem: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…” (Rz 10,17).
Prosimy, aby  uczestnicy zabrali ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, a w miarę możliwości także komżę. Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie, mailowo lub osobiście. Należy również przywieź pisemne polecenie Księdza Proboszcza, Wikariusza lub Katechety.

Ufamy, że tak jak zawsze czas spędzony na modlitwie, rozważaniu słowa Bożego umocni ducha i ożywi wiarę oraz pomoże rozeznać powołanie.

Dodatkowe informacje