WT UAM - zaproszenie na studia

DIALOG  I DORADZTWO SPOŁECZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie)
Studia te przygotowują do pracy w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym


specjalność
MEDIACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA POTENCJAŁU LUDZKIEGO

Wybierając tę specjalność nabędziesz wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne potrzebne w pracy dotyczącej między innymi takich dziedzin jak:
• trener (coach) indywidualny i grupowy aktywizujący kapitał ludzki,
• doradca PR (Public Relations) w sprawach aktywizacji zasobów ludzkich,
• mediator w sprawach cywilnych, karnych, sporów wielostronnych.

Specjalność
NAUKI O RODZINIE

Wybierając tę specjalność nabędziesz wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne, które pozwolą podjąć pracę, obejmującą szeroko pojęte zagadnienia dotyczące spraw rodzinnych, między innymi jako:
• asystenta rodzinnego w urzędach samorządu terytorialnego,
• nauczyciela przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”,
• doradcy życia rodzinnego w różnych poradniach rodzinnych,
• mediatora w sprawach rodzinnych.

Dodatkowe informacje