Pielgrzymka mężczyzn do Tulec 2013

Zbliża się dzień tradycyjnej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach, która odbędzie się w niedzielę, dnia 16 czerwca br. W tym roku będzie ona miała specjalny akcent – dziękczynienie Bogu za 40 lat kapłaństwa Księdza Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego.


Sanktuarium Maryjne jest miejscem w szczególny sposób naznaczonym łaskami wypraszanymi za wstawiennictwem Matki Bożej. Pielgrzymując do Tulec pragniemy zawierzyć Bogu przez Maryję wszystko, z czym aktualnie zmagają się mężczyźni i młodzież męska, w tym problemy związane z pracą. Ponieważ napotykane trudności powodują niejednokrotnie przygnębienie i poczucie bezradności, problemy te rozważane będą także w kręgach dyskusyjnych.
Zwracamy się zatem z serdecznym zaproszeniem do mężczyzn i młodzieży męskiej, a także do duszpasterzy, by stanęli przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Tuleckiej.
Czterdziestolecie kapłaństwa naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity będzie szczególną okazją do podziękowania w Jego Osobie za posługę Kościoła, który wiernie towarzyszy człowiekowi przez swoich pasterzy.


X Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieży Męskiej
do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach
w dniu 16 czerwca 2013 roku


Hasło: WIERZYĆ PO MĘSKU

godz. 1130 Zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Mszy św.


godz. 1200 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego


godz. 1330 Posiłek


godz. 1400 Spotkania w grupach – kręgi dyskusyjne

1. Modlitwa po męsku
(Jak modlić się po męsku?)
Ks. Rafał Grochowiak oraz osoby świeckie

2. Jak stać się mężczyzną?
(Jak nie być mami-synkiem?)
Grupa 20-30 lat
Ks. Ryszard Adamczak oraz osoby świeckie

3. Kto rządzi w Twoim domu?
(Mądrość, służba, odpowiedzialność)
Grupa 30-50 lat
Ks. Paweł Pacholak oraz osoby świeckie

4. Męski bilans życia - pomiędzy spełnieniem, a rozczarowaniem
(Bóle i strapienia, radości i nadzieje)
Grupa 50+
Ks. Leonard Poloch oraz osoby świeckie


godz. 1500 Nieszpory i zakończenie pielgrzymki

Dodatkowe informacje