Pielgrzymka mężczyzn do Tulec

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański zaprasza wszystkich mężczyzn na pielgrzymkę do Tulec dnia 17 czerwca 2012 roku, której program jest następujący

 

godz. 1130 Zawiązanie wspólnoty
godz. 1200 Msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego
godz. 1330 Posiłek
godz. 1400 Spotkania w grupach – kręgi dyskusyjne
1. W trosce o człowieka i dobro wspólne
(Ks. dr Paweł Deskur)
2. Mężczyzna świadkiem wiary w rodzinie
(Ks. dr Paweł Pacholak, prof. Andrzej Urbaniak)
3. Zmaganie się z uzależnieniami
(pracoholizm, alkohol, narkomania, internet)
(Ks. mgr Waldemar Twardowski)
godz. 1500 Nieszpory i zakończenie pielgrzymki

Dodatkowe informacje